Luke-Jonathan

Over mij

Ik ben Luke-Jonathan, een idealist en inspirator die nuchter en functioneel werkt. Ik geniet ervan tijd te nemen om mensen te ont-moeten in gesprekken waarbij het gaat over essentiële zaken. Als deskundige op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en team/organisatieontwikkeling werk ik graag met creatieve en vernieuwende tools die stimuleren tot authentieke ontwikkeling. Ik zet hierbij mijn sensitiviteit en antenne volop in. Alles met de wens dat jij je niet laat leiden door de waan van de dag, maar je bekwaam voelt te leven vanuit jouw essentie.

Cursussen / Trainingen / Opleidingen

Het IEP

Provocatief werken met teams

2023

YWAM Heidebeek

Open lesweken Children At Risk school
- week 1: no apologies training
- week 2: abuse and trauma
- week 3: community development

2022

Trainingsacteur-academie

Basisopleiding trainingsacteur

2020

Conflictbemiddeling.nl

Basisopleiding conflictbemiddeling

2020

Human Dimensions

Deep Democracy L1

2019

Vine, instituut voor verbindende communicatie

Training Geweldloze communicatie, basisopleiding introductie 'Het Model'

2019

Academie voor organisatiecultuur

Training Talk! Kampvuurgesprekken

2018

De Betekenaar

Online cursus begrijpend tekenen

2017

Core Talents, Train the professional

Opleiding tot KernTalentenanalist

2016

Praktijk Hoogbegaafdheid Roosendaal

Training tot begeleider methode Talent-Vaardig

2015

Van Kempen Impuls

2-daagse Masterclass coachen met actiemetaforen

2014

ECLG, leerlingenzorg

Opleiding tot gecertificeerd trainer/coach beelddenken

2014

Challenge Day Nederland

3-daagse workshop Be The Change
3-daagse workshop Living The Change
2-daagse workshop Bridging The Gap
1-daagse workshop Teachers Day

2012, 2013, 2017

CC Excellence

Basiscursus coaching

2012

Gadaku Instituut, Rots en Water Instituut NL

3-daagse Rots en Water basis training
2-daagse Psychosociaal trauma en rouw

2011, 2017

Stichting Chris, cursus kinder- en tienerpastoraat

Opleiding tot pastoraal medewerker

2010

TPZ - Toerusting Pastorale Zorg

Diverse 1- 2- of 3- daagse conferenties/trainingen.

2010-2015

Instituut voor Kanjertrainingen BV

Kanjertraining voor het basisonderwijs

2007

CV

Eigenaar Le(e)f 360º

Training, coaching en advies gerelateerd aan het basisonderwijs en persoonlijke ontwikkeling.
Leef de essentie met lef.
KernTalentenanalist

2014-2021

Coach onderwijsvernieuwing

Sparringpartner MT en leerkrachten, klassenobservaties, studiedagen en vergaderingen begeleiden, meedraaien in ontwikkelgroepen/clusters, stroomlijnen onderwijsvernieuwing. Samenvattend: implementeren leerlingcentraal onderwijs.

2014

Groepsleerkracht basisonderwijs

Groepen 4-8. Ervaring met homogene groepen, combinatieklassen en stamgroepen; van dorpsschool tot lesgeven in Amsterdam; verschillende onderwijsconcepten: EGO, Dalton, Steve Jobs, continu verbeterproces enz.

2005-2011 en 2012-2016

Staf bij Youth With A Mission

Coaching studenten, leiden gespreksgroepen, hospitality sprekers en vertaalwerkzaamheden (voertaal Engels)

2011

Kort voorstellen Luke Jonathan